തലച്ചോറിനും നട്ടെല്ലിനും താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ

Posted on

ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വരവോടെ ശാസ്ത്രക്രിയാരീതികളിൽ അനുദിനം വന്നുചേർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഫലമായി തലച്ചോറിലും സ്‌പൈനൽ കോഡിലും കണ്ടുവരുന്ന വിവിധയിനം പരിക്കുകൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾ. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചികിത്സയാണ് കീഹോൾ സർജറി. ഇതേക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അജിത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.