ദിലീപ് ബാത്‌റൂമിൽ കാവ്യയെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ജു കുഞ്ഞിനേയും കെട്ടിപിടിച്ചു കരയുകയായിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.