ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം

സ്ത്രീകളില്‍ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന ക്യാന്‍സര്‍ രോഗമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ അഥവാ സ്തനാര്‍ബുദം. ലോകത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകള്‍ ദുരിതത്തിലാകുന്നതും സ്താനാര്‍ബുദം മൂലമാണ്. ഇവാ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.!!

WATCH VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.