നടന്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ നാട്ടുകാരനെ തല്ലിച്ചതച്ചു.. വീണ്ടും കേസും പുലിവാലും…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.