മിനിസ്​ട്രോക്ക് അറിയേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ

Posted on
മസ്​തിഷകാഘാതത്തിന്​ സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്​ഥയാണ് മിനിസ്​ട്രോക്ക്​. തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്​തക്കുഴലിൽ താൽക്കാലികമായി രക്​തക്കട്ട അടയുക, രക്​തമൊഴുക്ക്​ കുറയുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ രക്​തപ്രവാഹം അൽ​പനേരത്തേക്ക്​ കുറയുന്ന അവസ്​ഥയാണിത്​.

WATCH VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.