Stretch Marks വരാതിരിക്കുവാൻ

ഗർഭധാരണം നടന്ന മിക്ക സ്ത്രീകളിലും വയറിന്റെ വശങ്ങളിൽ സ്‌ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണോ ഈ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെന്ന് തീർത്തു പറയാം. പുരുഷന്മാരിലും ഇത്തരം സ്‌ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ കാണാറുണ്ട്. അതായത് ഗർഭധാരണം കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടാകുന്നതല്ല ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ. പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ശരീര ഭാരം കൂടുകയും ശേഷം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്‌ട്രെച്ച് മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും.

WATCH VIDEO

Leave a Reply

Your email address will not be published.