കെപിഎസി ലളിതയെ കാണാന്‍ സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല.. കാരണം..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.