അപ്പാ.. ഡാഡാ.. ഈ വിളി കേള്‍ക്കാന്‍ ചീരു ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ… കണ്ണു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി മേഘ്‌ന.. വീഡിയോ..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.