100 രൂപ വേണം! വിഷം മേടിക്കാനാ, എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട.. വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥ്..!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.