ലളിതാമ്മയെ കാണാന്‍ വന്ന ഇന്നസെന്റിനേയും സത്യന്‍ അന്തിക്കാടിനേയും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.