ഭര്‍ത്താവിന്റെ സ്വഭാവം വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു.. നടി രശ്മിയുടെ തുറന്നു പറച്ചില്‍! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.