വീണ്ടും “ദുഃഖ വാർത്ത” !!! വാവ സുരേഷിൻ്റെ ‘കണ്ണുകളെ’ വിഷം ചതിച്ചു !ആ വിവരം പുറത്ത്…കണ്ണീരോടെ കേരളം!

Leave a Reply

Your email address will not be published.