ദ്രോഹികള്‍.. പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മാലാ പാര്‍വ്വതി.. നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ!! l

Leave a Reply

Your email address will not be published.