മഞ്ജുവാര്യരുടെ പ്രണയ ലേഖനം പുറത്ത്, എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മഞ്ജു..! ഞെട്ടലിൽ കവ്യയും ദിലീപും

Leave a Reply

Your email address will not be published.