നസ്രിയയെ കളിയാക്കി,ആരാധികയോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഫഹദ് ഫാസിൽ പറഞ്ഞത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.