ദുഃഖ വാർത്ത” നടൻ സലിം കുമാറിൻ്റെ ആരാധകർ കണ്ണീരിൽ !!!നടുങ്ങി സിനിമാലോകം !ഈശ്വര…സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.