കാവ്യവിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രിത്വിരാജിനെ !പക്ഷേ ദിലീപ് കളി മാറ്റിക്കളിച്ചു !!സത്യം പുറത്ത്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published.