2ാം വിവാഹത്തെപറ്റി മനസുതുറന്ന്‌ manju warrier; ഇത് പെറ്റമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച മീനാക്ഷിക്കുള്ള തിരിച്ചടി

Leave a Reply

Your email address will not be published.