പാഡ് എടുത്ത് വച്ച് ഇതെന്താ എന്ന് 4 വയസുകാരി മകളുടെ ചോദ്യം..! അതിന് ശില്‍പ ബാല നല്‍കിയ മറുപടി കേട്ടോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.