നടി ശ്രീവിദ്യയോട് K B Ganesh Kumar മരണസമയത്ത് ചെയ്ത ക്രൂരത പുറത്ത്; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലില്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.