കാവ്യയുടെ സ്വഭാവം വളരെ മോശം !! പ്രിത്വിരാജിന്റെ ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്ത്‌ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.