കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നു !! ദിലീപിനെതിരെ നടി ശോഭന രംഗത്ത് !! ശരിക്കും കുടുങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published.