ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി പറയും മുമ്പേ മഞ്ജു ദീലീപിനെ മൊബൈല്‍ തെളിവ് സഹിതം പൊക്കിയിരുന്നു: സംയുക്തവര്‍മ്മ

Leave a Reply

Your email address will not be published.