രാവിലെ പത്രമിടാന്‍ അയല്‍വീട്ടില്‍ എത്തിയ യുവാവ് കണ്ടത് നടുക്കിയ കാഴ്ച.. ദൈവമേ

Leave a Reply

Your email address will not be published.