രണ്ടാം വിവാഹം ഐശ്വര്യകേട്.. കാവ്യ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.. വേർപിരിഞ്ഞോ എന്ന് ആരാധകർ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.