ഈ കുട്ടി ദിലീപ് ആരാധിക..
ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി..
ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് പണം ചോദിച്ചു…

Leave a Reply

Your email address will not be published.