രോഹിണി മലയാളസിനിമയിലെ പല വൃത്തികേടും തുറന്നുപറയുന്നു

രോഹിനിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു.. അന്ന് അച്ഛൻ വിലക്കിയിട്ടും കേട്ടില്ല.. ഇന്ന് നടിയുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.