പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 21 കാരിയായ യുവതി. കാരണം കേട്ടോ. ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ആലപ്പുഴയിൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.