സിനിമയിലെ സെക്‌സ് സീനുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍; ഒരു ഇന്റിമസി ഡയറക്ടര്‍ തുറന്നുപറയുന്നു

സിനിമയിലെ സെക്‌സ് സീനുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്? ബോളിവുഡ് സിനിമകളില്‍ ഇന്റിമസി ഡയറക്ടറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നേഹ വ്യാസ് തുറന്നുപറയുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published.