നടി അനുശ്രീ അമ്മയാകുന്നു..!! 

നടി അനുശ്രീ അമ്മയാകുന്നു..!! നാലു മാസമായി.. അച്ഛനാകാന്‍ പോകുന്ന സന്തോഷത്തില്‍ വിഷ്ണു

Leave a Reply

Your email address will not be published.