മഞ്ജുവാര്യർ വെറുതെ ഇറങ്ങിപോന്നതല്ല ദിലീപ് സഹനടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ച ഫോൺ പുഴയിലെറിഞ്ഞാണ് മടങ്ങിയത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.