ഷിഗെല്ല രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ

Posted on

ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒന്നോരണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഒരാഴ്ചയോളം സമയം കൊണ്ടാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഷിഗല്ല ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ വയറിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്. ഈ രോഗത്തിന് ശി ഷിഗലോസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.