എ ആർ റഹ്മാന്റെ മകളും ഗായികയുമായ ഖദീജ വിവാഹിതയായി, വൻതാരനിര ഒഴുകിയെത്തി

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.