പൊട്ടികരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മകന്റെ വിവരം പറഞ്ഞത്, സുരേഷ്‌ഗോപി ചെയ്തതോ.. മണിയൻപിള്ള രാജു

Leave a Reply

Your email address will not be published.