നടൻ സലിം മരിച്ചു, മോഹൻലാലിനോട് പൊരുതിയ നടനെ മലയാളികൾ വെറുത്തിരുന്നു… |

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.