എൻ്റെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടി.. മുഖത്ത് തുപ്പി..’ വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് നടി…!

Leave a Reply

Your email address will not be published.