എന്നെ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞവള്‍.. നല്ല ആളായി വാഴേണ്ട’.. മഞ്ജുവിനെ കുറിച്ച് ദിലീപ് പറഞ്ഞത്..!

Leave a Reply

Your email address will not be published.