എത്ര കൂടിയ തടിയും പെട്ടന്ന് കുറക്കാം

Posted on

ആഹാരക്രമത്തില്‍ വിവിധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വരുത്തിയാല്‍ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം വളരെ പെട്ടന്ന്‌ കുറയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയും എന്നത്‌ ശരിയാണ്‌. എന്നാലിത്‌ ചിലപ്പോള്‍ വിശപ്പും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. വീണ്ടും കൂടുതല്‍ കഴിച്ചാല്‍ തടി കൂടുകയും ചെയ്യും. ശരീര ഭാരം തത്‌കാലത്തേയ്‌ക്കല്ല മറിച്ച്‌ എന്നെന്നേക്കുമായി കുറയുകയാണ്‌ വേണ്ടതെങ്കില്‍ സാവധാനത്തില്‍ ശരീര ഭരം കുറയ്‌ക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കാതെ തന്നെ ഇത്‌ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ്‌ വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നത്‌. പകരം ജീവിത ശൈലിയില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണം.

watch video

Leave a Reply

Your email address will not be published.