Ulcer home remedy 

Posted on

Gastric Ulcer (വയറ്റിലെ പുണ്ണ് ) ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് Gastric Ulcer (വയറിലെ പുണ്ണ്). ഈ രോഗം എന്താണ് എന്നും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നും അതിനാവശ്യമായ ടിപ്സും വിശദമാക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.