സഹികെട്ടു.. മകനെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് രേഖ രതീഷ്..!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.