പ്രിയ നടൻ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ വിവാഹിതനാകുന്നു !! “വധു” പ്രമുഖ നടി !! ആവേശത്തിൽ ആരാധകർ !!

Leave a Reply

Your email address will not be published.