ഒടുവിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കെതിരെ പൊട്ടിതെറിച്ച് ദിലീപ് രംഗത്ത് !! ഈശ്വരാ

Leave a Reply

Your email address will not be published.