വീട്ടില്‍ നിന്നും മാറിയപ്പോള്‍ ക്ഷീണവും മാറി.. സംശയം തോന്നിയ ഭര്‍ത്താവ് കണ്ടത്..സംഭവം പാലായില്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.