ദിലീപിൻ്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് കാവ്യയെ അച്ഛനും അമ്മയും ബലമായി കൊണ്ടുപോയി…! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.