അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിച്ചു – നടനും നിർമാതാവുമായ ദിനേശ് പണിക്കരോട് ദിലീപ് ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.