വഴിയരികിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ചോരക്കുഞ്ഞ് പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് തകർന്നു പോകും.

ജനിച്ച പാടെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാക്കി കാപ്പി തോട്ടത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പെറ്റമ്മ, കഠിനമായ സൂര്യപ്രകാശം വിശപ്പും താങ്ങാനാവാതെ ആ കുഞ്ഞു വാവിട്ടു കരഞ്ഞെങ്കിലും അതുവഴി പോയ വഴിയാത്രക്കാർ ആരുംതന്നെ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു സന്യാസ നെ ആ വഴിയിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ പുഴുവരിച്ച നിലയിൽ ഒരിറ്റു ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. കസ്റ്റമേർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓയ് എന്ന് പെൺകുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരത്തെ വരദാനങ്ങളാണ്. എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ചിലർ തങ്ങളുടെ ചോരയെ നി സഹായകരമായ അവസ്ഥയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു കുഞ്ഞിനുവേണ്ടി മരുന്നും പ്രവർത്തനമായി എത്രയാളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ച പൊന്നുപോലെ നോക്കാൻ തയ്യാറായി നിരവധി ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ഇത്രയും ക്രൂരത എന്തിനായിരുന്നു. വിയറ്റ്നാമിൽ ആട് മനുഷ്യ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞിനെ പെറ്റമ്മ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ഒരു കാപ്പി തോട്ടത്തിൽ മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടു. കഠിനമായ വെയിൽ ഏറ്റവും വിശപ്പ് താങ്ങാനാകാതെ യും ആ കുഞ്ഞിനെ തേങ്ങിത്തേങ്ങി കരഞ്ഞു അതുവഴി പോയ വഴിപോക്കർ ആരുംതന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഒടുവിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അതുവഴി പോയ ഒരു സന്യാസിയാണ് മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് കവറിൽ നിന്നും ഒരു മൂളൽ കേട്ട പരിശോധിച്ചത്. ആരോ ഉപേക്ഷിച്ച പൂച്ച കുഞ്ഞേ മറ്റോ ആണോ എന്ന് കരുതി അവർ പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത്രയ്ക്കും ഭീകരമായിരുന്നു കണ്ട കാഴ്ച. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.